interactive art spatial study

‘(Hoe) gaan we ondernemen in onze laatste levensfase?’

Labor Lab #1: Senior Spaces
2019

Deel 1 van Labor Lab; een ruimtelijke verkenning van ons toekomstige werklandschap.

Vergrijzing, een toegenomen levensverwachting én een onzeker pensioen zorgen ervoor dat we jaren langer blijven doorwerken. Hoe ver zullen we gaan om onze mentale en fysieke gezondheid hierin te faciliteren? Wat is de invloed op de vormgeving als de 70+ generatie zijn plek vindt op de werkplek? En beseffen de huidige millennials zich eigenlijk wel dat zij die generatie zijn?

‘Senior Spaces’ presenteert dit ruimtelijk scenario en confronteert ons met een nieuwe generatie op de werkvloer, de 70-plusser.

De installatie was te vinden in co-working space TSH Collab van 4 - 15 februari 2019. Het hoofdstuk is afgesloten met een event op 15 februari van 15:30 - 18:00 in het Parool Theater.

LABOR LAB

Hoe ziet onze werkvloer er in de toekomst uit? Met speculatieve interieurs en aansluitende events gaan we de grote thema's verkennen die werk en de werkomgeving zullen veranderen. Senior Spaces is het eerste hoofdstuk van het drieluik ‘Labor Lab’: een ruimtelijke verkenning van ons toekomstige werklandschap. Met drie speculatieve interieurs in co-working spaces dagen we in de loop van 2019 invloedrijke partijen uit het vakgebied uit om over de toekomst na te denken, door deze nu alvast te ervaren en in debat te gaan.

De drie scenario's zijn: Senior Spaces (i.s.m. TSH Collab en Brightpensioen); (hoe) gaan we straks werken tot aan onze laatste levensfase? Queen B (i.s.m. B. Amsterdam, IBM, BluBrick|Nexton en Locatify); hoe reageren we op een kantoor dat zo 'smart' is dat het ons stuurt op basis van persoonlijke data? En de derde, Leisure for Life; welke rol heeft werk nog in een wereld van vergaande robotisering en basisinkomen?

Doelstelling van Labor Lab is om verschillende partijen, zij die werkplekken ontwikkelen, vormgeven én gebruiken, over de scenario's aan het denken en met elkaar in gesprek te brengen. Welke grote technologische, culturele en demografische ontwikkelingen zullen werk in de toekomst drastisch gaan veranderen? Kijken we hiernaar uit of tegenop, is dit een waarschijnlijke toekomst, en welke rol speel ik in het mogelijk maken of bijsturen van dit scenario?