exhibition design

'In een datamijn delven naar de toekomst'

Data Mine
2018

Al sinds 2009 zet het Gentse stadsbestuur zich samen met Gentse burgers, scholen en verenigingen actief in om van Gent een klimaatvriendelijk stad te maken. De Stad wint met haar ‘Klimaatverbond’ de Eurocities Award en streeft naar een klimaatneutrale stad in 2050.

Om dat te kunnen bereiken zijn nieuwe ideeën en vergezichten nodig. In navolging van de de wedstrijd en expositie in Utrecht, organiseert het Foresight team van Digipolis Gent een ontwerpwedstrijd waarin ontwerpers, kunstenaars, denkers en makers uitgenodigd worden om een ‘nieuw’ Gent te tonen: een Gent zonder fossiele brandstoffen. De resultaten van deze wedstrijd worden getoond in een tentoonstelling in NEST.

Studio LONK creëerde een sterke visuele beeldtaal die zowel de context van de tentoonstelling communiceert als de bezoeker uitnodigt en uitdaagt zich actief te verhouden tot de werken en haar thematiek. Passende bij het digitale karakter van Digipolis, creëerden we een futurisch landschap dat refereert aan ondergrondse ‘data-mines’.

In een post-fossiele samenleving behoort delven, oftewel ‘mining’, definitief tot het verleden. De nostalgie rondom het delven van brandstoffen wordt echter reeds omarmd door de tech industrie. De enige vorm van ‘mining’ die we straks nog kennen is het ‘minen’ van cryptocurrency. Voor de expositie vertaalden we de esthetiek van deze data- mines naar een landschap waar je je waant in een futuristische mijn met tien ‘schatten’. Grote volumes van eenzelfde formaat met ‘digits’ refereren aan de eindeloze rijen stellages die zo typerend zijn voor data- mines. Felblauwe uitsnedes creëren de kaders voor de tien werken, waarvan vijf Gentse en vijf Utrechtse finalisten.