interactive art spatial study

‘Leren in het klaslokaal van de toekomst’

Pencil vs Pixel
2015

Hoe ziet de onderwijsomgeving van de toekomst er uit, nu dat technologische en educatieve ontwikkelingen elkaar zo rap opvolgen? Hoewel er meer mogelijk is dan ooit, is het daadwerkelijke klaslokaal al decennia nauwelijks veranderd. Stellen we ons voor dat onze onderwijsomgevingen steeds virtueler en digitaler worden, of verwachten we een herwaardering van tactiliteit, bewegen, en leren door te doen?

Naar een vraag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en op uitnodiging van MU artspace en onderwijsinstelling SintLucas ontwikkelde Studio LONK een sociaal-ruimtelijk experiment, gebaseerd op dit essentiële debat. Pencil vs. Pixel brengt verbale argumenten tot een ruimtelijke tastbare, ervaring.

De opzet: 2 maanden, 25 studenten, 1 docent, 1 klaslokaal, 1 vak en een toolset variërend van 100% analoog tot 100% virtueel.Het vak: Conditional Design; een ontwerpmethode waarbij je een set van regels ontwikkelt die op zijn beurt een onverwachts patroon genereert. De docent: Pieter van Klaveren. Het ontwerp: een zwart-witte grid-architectuur, elke week uitgerust met een selectie aan tools als grote tegels, QR codes en VR-brillen. Het onderzoek: een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de respons van de studenten, kijkend naar thema’s als houding tegenover leren, interactie met elkaar, de student en de ruimte, en lichaamsbewustzijn en –gebruik.

https://vimeo.com/133364788